ADÓJOG jellemzők

Az adójog a pénzügyi jog egyre bővülő joganyagra és elméleti ismeretanyagra épülő területe. Az adójog általános és különös részének rendszeres feldolgozása első ízben jelenik meg önálló tankönyvként. A kötet a jogászképzés szakmai követelményeinek és az igényes szakemberek érdeklődésének egyaránt meg kíván feleni: elősegíti az elméleti alapok megismerését, a strukturált ismeretek megszerzését, az önálló tájékozódást, az önálló jogértelmezési, jogalkamazási készség és a jogalkotási alapok elsajátítását.