ADOMÁNY jellemzők

Az Adomány Vladimir Nabokov utolsó orosz nyelven írt regénye – Berlinben, 1935–37-ben született –, s összefoglalása az első írói korszak nagy témáinak, főként az elhagyott szülőföld iránti nosztalgiának és az orosz irodalom iránti hódolatnak.A mű főhőse Fjodor Godunov-Cserdincev, Berlinben élő fiatal orosz író (családja a bolsevik forradalom elől menekült el), akinek épp megjelent az első verseskötete. Most pedig apjáról akar könyvet írni, aki nagy természettudós volt, és 1916-ban, egyik expedícióján eltűnt. Ám ehelyett – miközben már egy nagy szerelem is sarkallja – előbb lázas hévvel megírja Csernisevszkij életrajzát, maró gúnnyal ábrázolva a XIX. századi orosz írót, aki aztán Lenin kedvence lett, ám Fjodor szemében megtestesíti mindazt a hitványságot, amit az igazi írónak kerülnie kell. A könyvnek – ellentétben Fjodor verseivel – nagy kritikai visszhangja van, sőt botrányt kelt: az emigráns orosz irodalom nagyjai nem tűrik, hogy egy kezdő író így kigúnyolja a nagy klasszikust. (A mű