Adonit - Cserekorong Adonit Jot stylusokhoz (3 db) jellemzők

Cserekorong Adonit Jot Mini, Pro, Flip és Touch 4 stylusokhoz.