ADÓVÁLTOZÁSOK 2013 jellemzők

elen kiadvány a 2012. évi adózás című könyv kiegészítését szolgálja, így a Kiegészítő csak azokat a – 2013. évtől hatályos – változásokat tartalmazza, amelyek az idézett könyv ismeretanyagához kapcsolódnak. Az egyes változások ismertetése során azok pontos jogszabályi helyének jelölésétől eltekintettünk, mivel az Adózás 2012 könyv sem tartalmaz paragrafus szerinti hivatkozásokat. A kiegészítő írása során esetenként szükség volt a 2012. évi évközi módosítások ismertetésére is, mivel a hivatkozott könyv 2012. január 1-jével hatályos jogszabályok alapján készült.A 2013. január 1-jei hatállyaléletbe lépő adóváltozásokat az Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló2012. évi ClXXVIII. törvény (továbbiakban: Módtv.) tartalmazza.Az említett 2012. évi ClXXVIII.törvényen túlmenően a legfontosabb változásokat a következő törvények tartalmazzák:– 2012. évi CXLII. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint a megváltozott