Aeneis jellemzők

A 12 énekből álló hősi eposzban a honfoglaló Aeneasnak állít emléket, kifejezésre juttatva egyúttal Róma hivatását és jelentőségét. Leírja az égő Trójából való meneküléstől kezdve a Latiumba való megérkezésig tartó kalandos utat, a letelepedés körülményeit, közben igazolja Augustusnak a Iul(i)us-ágból való leszármazását.