Afrika-történeti tanulmányok jellemzők

Afrika országainak története már hetvennél több állam históriájából tevődik össze, amelynek egyedülálló sokoldalúságát (hiszen azok a sok esetben csak a szájhagyományokból felderíthető múlttól napjaink modern eseményvilágáig terjednek) mára rendkívül széleskörű és jeles nemzetközi kutatói hálózat igyekszik felderíteni, illetve nyomon követni.
Jelen tanulmánykötet alapvető érdeme egyrészt, hogy ebbe a mind jobban kitáguló és új eredmények sokaságával rendelkező kutatómunkába nyújt érdemleges bepillantást. Másrészt a kötet szerzője egyetlen pillanatra sem feledkezik meg arról, hogy a hagyományokkal oly erőteljesen átszőtt afrikai világ valósága csak sokoldalú megközelítéssel (a hagyományok, a vallások, a régies társadalmi stuktúrák, másrészt a gazdasági folyamatok elmélyült ismerete jegyében) tárható fel.