AGRÁRGAZDASÁGI ÉLELMISZER-ELŐÁLLITÓ ÜZEM jellemzők

A jelenlegi hazai viszonyok között, az új gazdasági struktúra kialakítása során előtérbe kerül a vállalkozóvá válás, az alapanyagok feldolgozottsági fokának növelése, nagyobb hozzáadott értékű termék előállítása, nagyobb jövedelem és haszon elérése céljából. E folyamat keretében a nagyvállalatok mellett egyes területek regionális igényeinek kielégítése vagy speciális tájjellegű termékek előállítása céljából nő a kis- és középméretű (családi) vállalkozások száma is. E tevékenység színtere az élelmiszer-előállító (feldolgozó) üzem, amelynek tervezése, létesítése, üzemeltetése és fejlesztése nem egyszerű feladat.Az agrárgazdasági élelmiszer-előállítás a növényi eredetű nyersanyagok betakarítását követően, illetve az állatok vágásával kezdődik. Színhelye általánosan megfogalmazva: az agrárgazdasági élelmiszer-előállító hely, vagy más néven élelmiszer-előállító üzem. Egy üzem tervezése, megvalósítása és fejlesztése összetett műszaki-gazdasági feladat, amely sokféle szakember tartós és össze