Ahol a hősök születnek jellemzők

Olyan ezredtörténeti könyvet tart a kezében az olvasó, amely az I. világháború után létrejött egyik csapattest teljes történetét feldolgozza. A 14. gyalogezred második világháborús tevékenységével foglalkozó azonos főcímmel megjelent első kiadás után számos dokumentum és fotó került elő. Ez sarkallta arra a szerzőket, hogy Eger háziezredének egész históriáját bemutassák. Az alakulat megalakulásának és békeéveinek közlése mellett a javított, bővített kiadásban számos olyan egyedi harcleírás is található, ami a Don mentén, majd Galíciában és a Kárpátokban küzdő egri honvédek hőstetteit szemlélteti. A fejezetekben megtalálható az ezred szervezeti felépítése, a hadműveleti területekre kivonuló teljes tisztikar állománya, valamint azon 14-es honvédek lajstroma, akik a különböző harctereken haltak hősi halált.