Alakzattársulások egy szépprózai müalkotásban jellemzők

A kiadványban nemcsak a szövegstilisztika építkezési lehetőségeire találunk illusztrációkat, hanem egy kevéssé ismert mű elemzése kapcsán ritkán emlegetett írójának sajátságosan gazdag, egyéni nyelvhasználata is a felszínre bukkan.