Alapismeretek szenvedélybetegségről, kábítószerekről jellemzők

Orosházán a Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségizett 1959-ben, „Kitűnő tanuló, kiváló sportoló" elismerést kapott. A Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán tanult 1959-1965. között. Externistaként három éven át az I. sz. Sebészeti Klinikán dolgozott, és a Sebészeti Műtéttani Intézetben demonstrátorként műtéttani gyakorlatokat tartott. Harmadévesen francia ösztöndíjjal a Saint Malo-i kórházban szakmai gyakorlatot teljesített. „Summa cum laude" minősítésű diplomával végzett. Egy éven át okta­tott az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetben. 1966-1969-ben az I. sz. Sebészeti Klinikán, majd a Gyermekgyógyászati Klinika Gyermeksebészeti és Ortopéd Osztályán dolgozott. Általános sebész (1970), gyermeksebész (1973), európai gyermeksebész (2000) szakképesítést szerzett. 1995-ben megvédte „Kli­nikai, kísérletes és elektronmikroszkópos adatok a húgyutak vizelet továbbító működéséhez" c. kandidátusi értekezését. 34 közleménye jelent meg magyarul, angolul, németül. Közel 100 előadást tartott németül, angolul, finnül nemzetközi gyermeksebész és elektron mikroszkópos kongresszusokon. Német gyermeksebé­szeti intézetekben 2 hónapot töltött tanulmányutakon. Ösztöndíjasként tovább­képzésen járt Moszkvában, Helsinkiben, Londonban, Mainzban. A Turkui Egye­tem Gyermeksebészeti Osztályán 9 hónapot dolgozott szakorvosként. Alapfokú nyelvvizsgát tett oroszból, középfokút angolból és finnből (Turkuban az Ábo Akademi Finn Intézetében). Latinból érettségizett, franciául, németül beszél, elő­ad. 2004 óta a Gyógypedagógus-képző Intézetben főiskolai tanári beosztásban oktat. Könyvrészleteket, egyetemi jegyzetekbe fejezeteket írt. 2007-ben „Az em­ber fejlődése", 2010-ben „Alapismeretek szenvedélybetegségekről, kábítószerek­ről" c. főiskolai tankönyve jelent meg.