Alapmérések - villamos mérések jellemzők

A kiadvány a gépészeti és rokon szakmák számára készített tankönyvcsalád alapozó tankönyve. A tankönyv tartalmazza mindazon villamos mérési fogalmakat és módszereket, amelyekre a tanulóknak az egyes gépész szakmák tanulása, ill. később, a gyakorlati munkájuk során szüksége lesz.