ALKALMAZOTT NEVELÉSELMÉLET jellemzők

A kiadvány sajátos szempontból foglalkozik a nevelés problémakörével: Az elméleti megközelítésmód helyett a gyakorlati szempontokat állítja előtérbe. Konkrétabban, a nevelés kérdéskörét érintő publikációkban többnyire mellőzött hatásszervezési problémák, a pedagógus és az iskola nevelőmunkájának hatékonyságát befolyásoló tényezők, feltételek és törvényszerűségek elemzésére törekszik