Alkalmazott statisztika jellemzők

Mit lehet kiolvasni egy statisztikából, s mi az, amit csak belemagyarázunk?
Mit jelent valamit "statisztikailag" bizonyítani?
Mit lehet kiolvasni az újságok egyre elterjedtebb statisztikáiból?
Hogyan vagyunk manipulálhatók, és hogyan manipulálhatunk különböző statisztikai ábrákkal, grafikonokkal, diagramokkal?
Hogyan tájékozódhatunk a legkülönbözőbb statisztikai módszerek dzsungelében?
Mindezen kérdések megválaszolásához nyújt segítséget ez a módszeresen felépített, olvasmányosan megírt könyv, amelynek célja a statisztika matematikai alapjainak a megértetése a nem matematikus olvasóval is.