Alkotmány és jogalkotás az EU tagállamaként jellemzők

Az Európai Unió joga által meghatározott alkotmányjogi jogfejlődés tudományos vizsgálata az utóbbi évtizedben Magyarországon is egyre intenzívebbé vált. Ez a kötet a magyar Eu-tagság első évtizedében született, részben már megjelent tanulmányokból válogat, amelyek az alkotmányozáshoz, az alkotmánybíráskodáshoz és a jogalkotáshoz kapcsolódnak. A gyűjtemény egyes, korábban megjelent írásokat változatlanul közöl, más tanulmányokat az alkotmányjogi változásokra és a 2011-ben elfogadott alaptörvényre tekintettel átdolgozva és bővítve ad közre, de szerepelnek benne eddig nem publikált közlemények is. Ezzel a módszerrel a kiadvány mintegy betekintést enged az uniós tagság alkotmányjogra gyakorolt hatásának gazdag problematikájába, és hasznosítható mindazok számára, akik munkájuk vagy tanulmányaik során ezzel szembesülnek.