ALKOTMÁNYBIRÁSKODÁS - ALKOTMÁNYÉRTELMEZÉS jellemzők

A jelen kötet az alkotmánybíráskodás alapvető kérdéseibe vezeti be az olvasót