Állam, egyházak, vallásgyakorlás Magyarországon, 1790-2005 I-II. kötet jellemzők

A forráskiadás gerincét a különböző jogágakhoz sorolható, az állam és az egyházak, illetve felekezetek viszonyára, működésére és a vallásgyakorlásra vonatkozó törvények alkotják.