ÁLLAM, HATALOM, IDEOLÓGIA jellemzők

A közzétett tanulmányok közvetlenül és közvetetten, más-más aspektusból közelítve adnak választ az orosz történelem sajátosságainak mibenlétére, a korai időktől kezdve egészen a 18. századig, sőt részben ezen időhatáron túllépve is. Mennyiben alkalmazhatók az orosz történelemre a nyugati keresztény civilizáció históriájának kronológiai és fogalmi keretei? Milyen volt és miként változott az egyes korszakokban az uralkodói hatalom és annak ideológiája? Van-e kontinuitás a Kijevi Rusz és a Moszkvai Oroszország között? Európai országnak tartották-e Oroszországot a 18. század előtt a kortársak, s ha igen, akkor Európa mely részéhez sorolták, és mik voltak, illetve hogyan változtak az évszázadok során az Európához való tartozás kritériumai? Végül pedig: fontos volt-e Oroszország (illetve a történeti előképét alkotó fejedelemségek) identitása szempontjából az Európa-eszme? Többek között ezekre a kérdésekre kap választ a könyv olvasója a szerzőpáros jóvoltából, amellett, hogy a kötet közvetíti