Államelmélet I. jellemzők

Az államfogalom születésétől, differenciálódásának vizsgálatán keresztül a szerző az állam fogalmát Machiavelli munkásságán keresztül ábrázolja.