Államiság a kommunizmus után jellemzők

Kende Péter magyar nyelvű életműsorozatának második kötetében a Párizsban élő, 86. évében járó politikus az 1989 után kialakult társadalmi és államrendszer elvi, szervezési, valamint együttélési problémáit veszi szemügyre. Három egymást kiegészítő látószögben, amelyek közül az első államelméleti, a második etikai, a harmadik pedig eszmekritikai. A kötetbe fölvett esszék és tanulmányok e három főtéma köré csoportosulnak.
Kende megközelítései a vonatkozó szakirodalom széles körű ismeretére támaszkodnak, amit azonban ő személyes és nem szokványos, mindig a dolgok lényegére vonatkozó szintézisben hasznosít. Fejtegetéseit világos logika és stiláris egységszerűség jellemzi. Életművének jelen sorozatába gyűjtött írásait ezért haszonnal forgathatják mindazok, akiket korunk társadalompolitikai kérdései nemcsak a napi aktualitás szintjén, hanem a mélyebbre hatoló fogalmi elemzés műfajában is érdekelnek.