ÁLLATTANI ISMERETEK jellemzők

A biológia egyik alaptudományának, az állattannak az alapvető ismeretanyagát összegzi művében a szerzőpáros. A bevezetésben a tudományok rendszerében helyezik el a zoológiát, illetve az evolúciós alapfogalmakat tisztázzák. Ezután az állati szervezetek egyedfejlődése és felépítése kerül tárgyalásra, olyan kérdésekre kitérve, mint az állati szervezetek különböző szerveződési szintjei, az állati testet felépítő szövetek, a szervek és szervrendszerek működése, az állati test szimmetriaviszonyai és az evolúciós folyamatok. A kötet második felét a rendszertani ismereteknek szentelték a szerzők: írnak az állati jellegeket mutató egysejtűekről, az álszövetes állatokról és a valódi szövetesekről. Az utolsó részben esik szó a természetvédelem állattani vonatkozásairól. A szöveget fekete-fehér ábrák, rajzok kísérik. Az irodalomjegyzékkel záruló tankönyv végén névmutató segíti az eligazodást.