Álomfejtés jellemzők

A könyv szerzője a modern latin-amerikai irodalom egyik legjelentősebb írójának öt novelláját elemzi mítosz- és szimbólumkritikai megközelítéssel. Elméleti háttérként az ősi irodalmi létértelmező alakzatok (mítosz, szimbólum) meghatározására, rendszerezésére tett kísérletek közül Gilbert Durand kulturális antropológiából kiinduló, átfogó, multidiszciplináris rendszerét ismerteti és választja elemző stratégiájának kiindulópontjául. Az önálló, de a szövegek által is kijelölt szempontokat érvényesítő lendületes novellaelemzések minden esetben koherens és továbbgondolásra késztető értelmezéseket eredményeznek, számos új szempontot vetnek fel, melyek fölött nem egyszer a nemzetközi Cortázar-filológia is átsiklott. Az elegáns szövegen tudományetikai tartásként szüremlik át mindaz a feszültség, amely hosszú évek fáradtságos, elkötelezett munkájának reflexív tapasztalata és az eredmények bemutatásának öröméből fakadó felszabadultság között húzódik. Az elbeszélések mélyszerkezetében kimutatható, kultúrkörökön átívelő mitikus alakzatok, archetipikus oppozíciók, szimbolikus motívumhálók felszínre emelésével a lét metafizikai aspektusait átjáró értékeket, az önazonosság koordinátáit kereső Cortázar irodalmi világának megismeréséhez kapunk a könyv szerzőjétől eredeti és értékes ötleteket.