Általános mikrobiológia jellemzők

"A tankönyv a természettudományi karok és agrártudományi egyetemek, főiskolák hallgatói számára készült. Tömör, néha vázlatszerű tömörséggel megírt törzsanyag, amely segíti a hallgatók felkészülését, ugyanakkor lehetővé teszi az előadóknak, hogy száraz adatközlés helyett a lényegi összefüggéseket tárgyalják az előadásokon és kitérhessenek a legújabb kutatási eredményekre is. Ez az ismeretanyag szándékaink szerint elégséges alapot szolgáltat a mikrobiológiai alapkurzusokra épülő növénykórtani, közegészségtani, immunológiai, környezetvédelmi és mikrobiális ökológiai kollégiumokhoz.(...)" (A szerzők)