Általános projektmenedzsment jellemzők

A kiadvány tartalmi célja, hozzájárulni egyrészt a stratégiaorientált projektmenedzsment kialakulásának teljessé válásához, másrészt pedig hozzájárulni olyan módszertani alapok kimunkálásához, amelyek döntésmódszertani fogódzót kínálnak a sokszor egymással is összefüggő projektek teljesítéséhez. Ennek megfelelően a könyv az egyes kérdésköröket egy olyan általános szinten tárgyalja, hogy ezáltal is lehetővé tegye a különféle projektekre egyaránt érvényes szemléleti és módszerbeli alkalmazásokat.