Általános pszichológia 3. jellemzők

Az Általános pszichológia tankönyv harmadik kötete, szerves folytatása az első két kötetnek, mind tartalmában, mind szemléletmódjában, mind pedig stiláris és formai megoldásaiban.
Ezt a kötetet uralják talán a leginkább azok a témák, amelyeket a pszichológiában sajátosan emberinek szoktak tartani. A nyelv, a kommunikáció, a tudatosság, a gondolkodás, az összetett érzelmek olyan jelenségek, amelyek kapcsán általában úgy véljük: noha ezek valamilyen elemibb formában a nem humán fajoknál is jelen vannak, valódi kiteljesedésükről és egyedülállóan összetett megnyilvánulásaikról az ember esetében beszélhetünk. Más szavakkal: olyan képességekről, készségekről, folyamatokról esik szó, amelyek szorosan emberi lényegünkhöz tartoznak.
A kötet sajátossága talán az, hogy az emberi természet megismeréséhez az empirikus bizonyítékok bemutatásán, a törvényszerűségek leírásán és a legfontosabb elméleti modellek ismertetésén keresztül igyekszik közelebb kerülni.