Amathus jellemzők

Az Amathus, Csetri Lajos kötetben eddig nem publikált tanulmányaiból nyújt bőséges válogatást. Az első kötet a 19. század első két évtizedének nyelv-és irodalomszemléletéről szóló írásait tartalmazza.