AMATHUS - VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK II. jellemzők

Az Amathus Csetri Lajos kötetben eddig nem publikált tanulmányaiból nyújt bőséges válogatást. A második kötet dráma- és verselemzéseket, illetve a felvilágosodás és a romantika korát tárgyaló eszmetörténeti írásokat tartalmaz. Csetri Lajos válogatott tanulmányainak közzététele nem nélkülözi a programadó szándékot sem, hiszen a két kötet a 18-20. századi irodalomtörténetet tárgyul választó új könyvsorozat, a Ligatura nyitánya is.