Amerika felfedezése és az új globális rend I-II. jellemzők

Jelen munka elsősorban arra a kérdésre próbál választ adni, hogy a nagy földrajzi felfedezések, közelebbről az Újvilág birtokba vétele milyen hatást gyakorolt a modern nemzetközi jog kialakulására. Mivel Francisco de Vitoria, domonkos szerzetes, a salamancai egyetem teológia professzora volt az, aki a modernitás hajnalán az egész Földet átfogó politikai közösség, a totus orbis gondolatát első ízben felvetette, magától értetődik, hogy a kérdésfelvetés döntően az ő munkásságára vonatkozik, így vizsgálódásunk elsősorban az ő életművével kíván foglalkozni.