Amerikai magyarok arcképcsarnoka jellemzők

"Az Amerikai magyarok arcképcsarnoka c. könyvünkben arra törekedtünk, hogy a XXI. század kezdetén, a rendelkezésre álló, és nyilvánosan hozzáférhető források, kiadványok, könyvek, a szereplők által kitöltött kérdőívek, az American Hungarian Panorama magazin, valamint az Amerikai Magyar Szövetség információs hálózatai révén, közel négyesztendős munka során összegyűjtsük az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában élő magyar származásúak fontosabb életrajzi adatait. Az elhunytak közül zömmel azok adatai kerültek be, akiknek munkássága, tevékenysége jelentős volt a szűkebb közösségre, vagy az egész magyarságra, sőt - számos esetben - az egész világunkra..."