Amit az Istenhitről ma tudni lehet jellemzők

Mindig időszerű a vallásos hitről beszélni. Bár a múltban is voltak és ma is vannak emberek, akik teljesen közömbösek a vallás iránt, és értetlenül állnak a hit jelensége előtt, mégis nem kevés azok száma sem, akikből a vallásos hit erős érzelmeket vált ki: rokonszenvet vagy ellenérzést.
A hit lelki jelenség. Éppen úgy, mint például valamely biológiai folyamat vagy állapot testi jelenség. Amint egy élettani megnyilvánulást sem érthetünk meg igazán szervezetünk helyes ismerete nélkül, úgy a hitet, mint lelki jelenséget sem ismerhetjük meg anélkül, hogy a lelkivilágunkról a valóságnak megfelelő elképzelésünk lenne. Lelkivilágunk reális megismeréséhez a valóságos tényeken alapuló lélektan segítségével juthatunk. A valóságnak mindinkább megfelelő SZEMÉLYISÉGKÉP segítségével új és nagy lehetőségek nyílnak a vallásos hit jelenségének megértése előtt is.