AMOR SANCTUS - SZENT SZERETETKÖNYVE - CD - jellemzők

Himnuszok: költemények, énekek, a keresztény Nyugat liturgiájának elválaszthatatlan részei. Szólnak hajnalról és a nap leáldozásáról, a Tengernek Csillagáról, Máriáról, a húsvéti örömről, az életnek életéről és a halálnak haláláról. Latin az eredeti szöveg, a ritmikus, versszakokba szerveződő énekek dallamai sokféle változatban éltek és élnek tovább egészen napjainkig.Babits számára külön kihívás volt magyarra ültetni a verseket, melyek az embernek és az Istennek örök kapcsolatkereséséről szólnak. Kell, hogy legyen miben megkapaszkodnia az énekre vágyó embernek, akinek emberiségéhez hozzá tartozik, hogy fölemelje a szívét, föl a hétköznapok fölé. Imádságok ezek a versek. Olykor az emberi értelem számára föl nem fogható titkoknak foglalatai, olykor pedig a szárnyaló szív örömének megnyilvánulásai. Nem egy közülük szerzetesi közösségek zsolozsmájában felhangzik ma is. Előadják:Sebestyén Márta, Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos, Mizsei Zoltán, Radványi Balázs és Sebő FerencA dallamokat feld