Anatómia-élettan jellemzők

Az élő szervezet - szűkebb értelemben az emberi szervezet - megismerése egyet jelent a működés és a szerkezet megismerésével. Az emberi test felépítését az anatómia, a szervezet életjelenségeit és működését az élettan tárgyalja. Jóllehet a modern kutatás területén a két tudományág elvált egymástól, az oktatásban az anatómia és az élettan egységes szemléletének kell érvényesülnie.