Angol-amerikai jogi nyelv jellemzők

A kiadvány az angol-amerikai jogrendben használatos legfontosabb és leggyakoribb megfogalmazásokat, s azok magyarázatát adja.
A közreműködők a legtöbb félreértésre okot adó társasági jogi kifejezések körében szakítottak azzal a hagyománnyal, hogy megkísérlik lefordítani az egyes társasági formák angol/amerikai elnevezését. Ehelyett a könyv az egyes társasági formák lényeges jellemzőit úgy foglalja össze, hogy az Olvasók számára világossá váljon, melyik magyar társasági formához állt az adott angol/amerikai forma a legközelebb és az, hogy mi az eltérések lényege.