Angol levelezés jellemzők

A könyv célja, hogy segítséget nyújtson mindazoknak, akik az angol nyelvet magán, vagy hivatalos levelezések kapcsán a mindennapi életben használják, illetve azoknak, akik a levelezés nyelvezetét az alap-, vagy a középfokú nyelvvizsgára való készülésük során most tanulmányozzák.
Az írás során a legfőbb szempont az volt, hogy olyan levelek kerüljenek a könyv lapjaira, amelyek a magyar olvasó számára mintául szolgálhatnak, mivel maguk is gyakran kerülhetnek olyan élethelyzetekbe, amikor ilyen, vagy ezekhez hasonló tartalmú leveleket kell írniuk.
A könyv minden szinten a felmerülő leggyakoribb levelezési problémák megoldásához kíván segítséget nyújtani.
Mind a magán, mind pedig a hivatalos leveleket tartalmazó fejezetek elején magyarul olvashatunk rövid tájékoztatót az adott levéltípusokkal kapcsolatos általános szabályokról. Az alap-, illetve középfokú levelezési feladatok megfogalmazása teljesen megegyezik a nyelvvizsgán várható feladatok szövegezésével. A fejlécekben található címek természetesen minden esetben fiktívek.