Angol levelezés jellemzők

A könyv célja, hogy segítséget nyújtson mindazoknak, akik az angol nyelvet magán, vagy hivatalos levelezések kapcsán a mindennapi életben használják, illetve azoknak akik levelezés nyelvezetét az alap-, vagy a középfokú nyelvvizsgára való készülésük során most tanulmányozzák. Az írás során a legfőbb szempontja az volt, hogy olyan levelek kerüljenek a könyv lapjaira, amelyek a magyar olvasó számára mintául szolgálhatnak, mivel maguk is gyakran kerülhetnek olyan élethelyzetekbe, amikor ilyen, vagy ezekhez hasonló tartalmú leveleket kell írniuk. A könyv felépítése a következőképpen alakul: 1. alapfokú nyelvvizsgafeladatok, majd ezek angol nyelvű megoldása, a könyv végén szószedettel; 2. középfokú nyelvvizsgafeladatok (magánlevelek és hivatalos levelek), majd ezek megoldása a könyv végén szószedettel; 3. magán- és diáklevelezés gyakori témákról magyarul és angolul kidolgozott mintalevelekben, a témákat követő kifejezés gyűjteménnyel; 4. üzleti levelezés és kapcsolattartás magyarul és angolul kidolgozott mintalevelekben, a témákat követő kifejezés gyűjteménnyel; 5. Pályázatokhoz és ösztöndíjkérelmekhez kapcsolódó hivatalos levelezés magyarul és angolul kidolgozott mintalevelekben, a témákat követő kifejezés gyűjteménnyel. Mind a magán, mind pedig a hivatalos leveleket tartalmazó fejezetek elején magyarul olvashatunk rövid tájékoztatót az adott levéltípusokkal kapcsolatos általános szabályokról. Az alap-, illetve középfokú levelezési feladatok megfogalmazása teljesen megegyezik a nyelvvizsgán várható feladatok szövegezésével. A fejlécekben található címek természetesen minden esetben fiktívek.