Angol-magyar és magyar-angol régészeti kifejezések szótára / English-Hungarian and Hungarian-English Dictionary of archaeological terms jellemzők

Az olvasó az első részletes Angol-magyar és Magyar-angol régészeti szótárt veheti a kezébe, amelynek két része több mint hatezer címszót foglal magába, gondos kereszthivatkozásokkal. Tartalmazza az elvekre és elméletekre, a lelőhelyekre, a korszakokra, az ásatási módszerekre és eljárásokra vonatkozó szókincset, leletek formáinak és típusainak sorozatait az abandoned szótól a zoomorphic vessel-ig, a magyar részben az abroncs-tól a zsugorított helyzetű temetkezés-ig. Átfogó jellege miatt is bizonyára egyformán hasznos lesz az egyre növekvő számú szakemberek és a lelkes érdeklődők számára, és segíteni fogja a szűkebb szakterületen kívül, rokon kérdésekkel foglalkozó kutatók munkáját is. Természetesen elsősorban Közép-Európára és a Kárpát-medencére fordítja a figyelmet, de ugyanakkor az angol és a magyar kutatókat egyaránt érdeklő, közös kérdésekre is. Ismerteti a magyar honfoglalás kori régészeti anyag szókincsét. A szótár időhatárai az őskor korai szakaszaitól egészen a kései középkorig terjednek.