Angolszász jog és politika jellemzők

Az alább közölt - az angolszász politika és jog világát elemző - tanulmányokban az olvasó körülbelül tíz év termésének válogatását találja. Olyan munkákra esett a választás, amelyek jórészt kis példányszámú folyóiratokban láttak napvilágot, de amelyek szakmai fogadtatásuk és a szerző megítélése szerint talán szélesebb érdeklődésre is számot tarthatnak.