Anna és Mária királyné és eleste Nándorfehérvárnak jellemzők

A drámai mű a magyar történelem több mint fél évszázados eseményeiből tár fel jelentős történeteket. A szerző elmondja, hogy mi történt országunkban a Habsburg-ház magyar királyainak uralkodása és hogyan törekedtek dinasztiájuk uralma alá hajtani Magyarországot, Ulászló királlyal való alkudozásukkal. A mű teljes valóságában megmutatja Albert német-római császár, s magyar király uralmával az 1437-ben kezdődő eseményeket, Habsburg Mária és II. Lajos magyar király házasságkötésének 1521-ben bekövetkező idejéig.