Anyanyelv harmadikosoknak - 2. félév jellemzők

Az Anyanyelv harmadikosoknak című kiadványunk két kötetből áll: az első kötetet szeptembertől január végéig dolgozták fel a gyerekek. A második rész februártól a tanév végéig ad anyagot az igékről, főnevekről, melléknevekről, számnevekről tanult ismeretek bővítéséhez, valamint a névmás fogalma is bevezetésre kerül. A tartalomjegyzékből nyomon követhető a tananyag elrendezése. Az első 22 oldalon bővítjük a szófajokról tanultakat (igeragozás, ragos főnevek, melléknevek fokozása, névmások bevezetése...) Az első kötetben megszokotthoz hasonlóan tudáspróba (a nyolcadik) zárja le ezt a részt is. Az ezt követő 6 oldalon szóösszetétellel és szóképzéssel kapcsolatos feladatokat adunk, melyekben a különböző szófajok összefüggéseire szeretnénk ráéreztetni a gyerekekkel. Év végi felmérésünk kiemelhető a füzet közepéből. A felmérés négy oldalából kettőn megismételjük a félévi felmérést, a másik két oldal pedig a nyolcadik tudáspróbához hasonló. Az utolsó 12 oldalra ismétlő gyakorlást terveztünk, ezeken az oldalakon szövegkörnyezetben találkoznak a gyerekek a tanultakkal.