Anyanyelv negyedikeseknek II. félév jellemzők

Negyedik osztályban a már tanult szófajok rendszeres ismétlő gyakorlását kiegészítjük néhány harmadikban nem tanult szófaji kategóriával (például: igemódok, főnévi és melléknévi igenevek). A mondatelemzés előkészítéseként szószerkezeteket is tanítunk. A második félévi füzetben a helyesírás gyakorlása kiemelt szerepet kap. Fogalmazás negyedikeseknek című új kiadványunkban a leírás és a levél műfaja számít újnak, de közben a harmadikban tanultakat is ismételjük. A fogalmazási műveleteket is témacentrikusan gyakoroltatjuk, így megmaradhat a legfontosabb: motiváció az önálló fogalmazás elkészítésére.