ANYANYELV - TUDÁSPRÓBA 3. OSZTÁLY jellemzők

A munkafüzet tudáspróbákat tartalmaz anyanyelvből 3. osztályosok számára. A témazáró dolgozatokra való felkészülést hivatottak segíteni. A tudáspróbák témakörönként követik egymást a tanév elejétől egészen a végéig.