Aquincum, Budapest római kori történelmi városmagja jellemzők

Az elmúlt mintegy 50 év régészeti feltárásiból származó új eredmények történelmi összegzésére különböző elméleti és gyakorlati okok vezettek. Mindenekelőtt az Európai Unió kulturális bizottságai által hangoztatott felismerés, hogy a közös antik múlt, az ókori városrom az a közös nyelv, amelyet mindenki megért. Ennek jegyében Európa fővárosai nagy erőfeszítéssel szabadítják ki és mutatják be a nagyközönség számára római múltjuk maradványait. Az eszmei tartalomtól függetlenül, a második világháború okozta sebek helyreállítási munkálatai, majd a város korszerűsítése miatti óriási építkezések a Duna Mindkét partján folyamatosan hozták felszínre Budapest ókori hagyatékát. A köztudattól eltérően ugyanis a kétezer éves Aquincum nemcsak a jelenlegi múzeum körüli romterületből állt, hanem a teljes budai oldalt és a pesti Belvárost is jelentette. Bizonyítást nyert, hogy a város és környéke a Nyugat-Római császárság keretében a Római Birodalom szervezetének megszűnése után is változatlanul prosperált, a IV. században emelt és a VI. században javított erődfalak védelmében. Ezt az erődöt nevezték a középkorban "Budavárnak", míg a hajdani amfiteátrumot "Kurszán várának", ide vonultak be a honfoglaló magyarok. Pesten a Contra Aquincum erődjében emelt ókeresztény templom romjai fölé emelték a Belvárosi templomot, amely így másfél évezred óta szolgálja a római egyházat. A kötetet rövid kutatástörténet zárja le, amelynek kezdeteit a Mátyás király olasz humanistái által berendezett római régészeti gyűjteménytől számítjuk s kitér a műemlékvédelem több mint 200 éve kezdődött különböző korszakaira is. A szerző 1950 óta a Budapesti Történeti Múzeum Római részlegének kutatója. 1963-tól kezdve negyed századon át vezette az Aquincumi Múzeumot, illetve ezen belül a budapesti római kori régészeti ásatásokat. Emellett 17 éven át kutatta Sopronban az ókori elődöt, Scarbantia hagyatékát. Magyarországon kívül rövidebb ideig Svájcban és hosszabb ideig Észak-Afrikában irányított városi ásatásokat.