Aranyampolna jellemzők

E válogatás Kocsis László költészetének java termését tartalmazza. Költői világában az otthon, a szülőföld képe, a magyar falu, a szociális érzékenység, a papi hivatás, a vallásos élmény, a személyes emberi sors és az öregedés gondja egyaránt helyet kap.
Tatay Sándor így jellemezte: "Amilyen finom, halk szavú költő, ugyanolyan melegszívű ember." Illyés Gyula pedig ezt írta költészetéről: "Alázatos s a külvilág iránti érzéseiben van valami Szent Ferenc állandó meghatódottságából.
A jelen kötet a költő születésének századik évfordulójára 1991-ben megjelent könyv második, bővített kiadása.