Aranygyűrű jellemzők

Az Aranygyűrű zeneszerző-lektora, Szőnyi Erzsébet Erkel-díjas kiváló művész szerint: "Törzsök Béla munkája a maga nemében hiánypótló, színvonalát tekintve pedig messze megüti a kívánt mértéket. Fantáziadús szövegi és dallami anyaga hasznosan gyarapítja a szakirodalmat, elősegíti az éneklőkedv megerősítését, nyelvi vonatkozásban pedig gazdagítja a kicsik szókincsét. Szöveg és dallam mellett külön jelentőséggel bír a közölt énekek eljátszhatósága, amivel a gyerekek mozgáskultúráját teszi hathatósabbá, egyúttal elülteti a drámapedagógia később virágba szökő magvait."
A könyv 152 gyermekjátékdala valójában válaszlépés - Kodály nyomán - a Mária Terézia uralkodása óta évszázadokon át tartó, az iskolai tanítás keretében folyó, tehát a legzsengébb életkorban ható elnémetesítő törekvésekre. Hagyományőrzésbe simuló önvédelem...