ARANYMETSZÉS 2013 - KÜLHONI MAGYAR DOKTORANDUSZOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN jellemzők

A doktoranduszképzésben részt vevő fiatalok egy ország vagy térség tudományos utánpótlását képezik. A felsőoktatás eltömegesedése azonban felveti azt a kérdést is, hogy a doktoranduszképzésben való részvétel a tudós életpálya meg-alapozását jelenti, vagy az ifjúsági életszakasz iskolai életpálya általi megnyújtását. A doktoranduszok tudományos szendvicsgenerációnak tekinthetők, hiszen már felnőttnek számítanak, a felsőfokú végzettség abszolválásán is túl vannak, ám valójában még szakmai kiteljesedésük előtt állnak.A tanulmány alapjául szolgáló kutatás a négy nagyobb külhoni magyar területről (Erdélyből, a Felvidékről, Kárpátaljáról, a Vajdaságból) származó, Magyarországon és szülőföldjükön tanuló mintegy 1100 doktoranduszt célozta meg. E fiatal értelmiségi réteg szociodemográfiai leírásán túl jövőterveik, szakmai integrációs beállítódásuk és munkaerő-piaci helyzetük leírása is célja volt a kutatócsapatnak