ARCKÉPCSARNOK - AMBRÓZY TERÉZ jellemzők

Nagy öröm nekünk, mai magyar szaléziaknak, hogy sédeni báró Ambrózy Terézasszonyról, a mi nagy jótevőnkről kezünkben tarthatjuk az életrajzi könyvet.Életét, munkásságát már elődeink is hűségesen igyekeztek megőrizni,ünnepségeken, beszédekben, cikkekben, és ami a legfontosabb, a szentmisékben ésközösségi imádságokban megemlékeztek róla. Az ő munkásságának, töretlenlelkesedésének, áldozatkészségének köszönhető a szombathelyi szalézi műmegálmodása és elindítása. Már életében, de főleg halála után úgy tekintettek rá,mint a szalézi munkatárs ideáljára.A szalézi család kicsiny közösség hazánkban, mégis arra készülhetünk, hogy amagyarországi kezdetek, a hazatelepedés száz éves évfordulóját megünnepeljük,ennek méltó bevezetése, hogy Ambrózy Teréz életútját megismertessük.Köszönetet mindazoknak, akik munkájukkal, kutatásukkal hozzájárultakahhoz, hogy a bárónő alakját hitelesen megrajzolhassák a mai ember előtt, ésminden szalézi rendtársaimnak, hogy nem hagyják veszni nagy jótevőnknekemlékét.Kar