ARCOK BUBORÉKBAN jellemzők

„Látja, micsoda ember maga! Én legszívesebben mindenfehér papírlapot teleírnék, és ennek a vágynak alig tudokellenállni, ha menetrendről van szó. De nem tehetem, énalkalmazott vagyok. Maga viszont tudja, hogy hat huszon-négykor indulni fog Gyarmat felé egy szerelvény, és mégisvonakodik bejegyezni ezt a tényt.– Honnan tudnám? Hiszen épp ezért akartam a menet-rendbe tekinteni!– Én nem dönthetek maga helyett. Ha tudja, hogy ez azigazság, akkor tanúskodjon az igazságról. Vagy talán attólfél, hogy megkövezik vagy bolondnak nézik? Azt mondom,ez még nem is elegendő próbatétel annak, aki az igazságothirdeti… Látja: már ezen az oldalon is van bejegyzés. Van,aki tudja, hogy mi a kötelessége.”