Arenas movedizas / Futóhomok jellemzők

A Nobel-díjas mexikói költő és esszéíró lírai prózájának gyűjteménye. A kötetben szereplő mindkét mű a vers és próza határán született. A Futóhomok költői kisprózái Octavio Paz párizsi, szürrealista korszakából valók, amikor a költő rendszeres résztvevője volt a szürrealisták összejöveteleinek. A kötet másik darabja a Rappaccini lánya, ez a García Lorca-i színházat idéző poétikus színmű, egy Octavio Paz által szervezett kísérleti színház számára íródott, Nathaniel Hawthorne egy elbeszéléséből. Prózájában, akárcsak költészetében ledönti az idő gátjait, az "örökkévaló jelen" és "a perc által legyőzött jelen" kettősségét szólaltatja meg.