Ariadné avagy a bolyongások könyve jellemzők

"Egy triptichon első darabját tartja kézben az olvasó. A hármaskönyv pillanatfölvételek gyűjteménye lesz, szellemi kalandok és közép-európai találkozások emlékeiből áll össze. Ez az első rész: úti jegyzetek a múlt század kilencvenes éveiből. Régi, talán apámtól örökölt szenvedélyem az utazás. Vagy talán barangolás, kóborlás, csellengés, kódorgás, csavargás. Bolyongás. Céllal és cél nélkül. Az is szíthatta bennem ezt a vágyat, hogy fiatal éveimben elég hosszú ideig vasból készült függöny takarta el előlem a láthatár jó részét. A végigjárandó labirintus nekem mégis elsősorban szomszédságunk Európája. Zökkenőkkel, kátyúkkal tarkított útjait koptatva egyre határozottabb meggyőződésem, hogy idegenként járja e tájakon, magunknak is idegenek maradunk." (A Szerző)