ARMALES TRANSYLVANORUM - VÁLOGATÁS AZ ERDÉLYI FEJEDELMEK CÍMERADOMÁNYAIBÓL jellemzők

Az erdélyi és bihari nemesség újkori történet kutató fiatal történész heraldikai kötete ötven - az erdélyi fejedelmek által 1583 és 1684 között adományozott - címer képét és leírását adja közre. A nemesi címer és a címeres oklevél (armális) jelentősége a 16. század második felétől kezdve növekedett meg, amikor rendszerint az oklevél volt az egyetlen jogi dokumentum, amely bizonyította és biztosította az újonnan megnemesített családok kiváltságait. A szerző bevezetőjében az erdélyi sajátosságokat szem előtt tartva mutatja be a címeradományozás folyamatát és a címeres oklevél tartalmát. A heraldikai és diplomatikai jellemzők áttekintésén túl arra hívja fel a figyelmet, hogy a címerképek, valamint az oklevelek tartalmi elemzése a tömeges nemesítés korában kialakuló új társadalmi réteg (armalisták) művelődés- ás társadalomtörténeti jellemzőinek megismeréséhez is hozzájárulhat. A címerkatalógusban a címerek egész oldalas színes fényképeit a címeradomány leírása kíséri, amelyben a szabatos h