Asszony a fáraók trónján jellemzők

A regény a Thutmóziszok ádáz viszályának korát eleveníti fel, központi alakja a történelem első fáraónője, aki húsz évig uralkodott a Nílus völgye felett. Hatsepszut Maat-ka-ré fáraónő rendkívüli egyéniségű, vonzó asszony volt, aki felvirágoztatta Egyiptomot és ritka tehetségével ujja köré csavarta mind a politikusokat, mind a hatalmaskodó papokat. Egy odaadó férfi állt tetteinek hátterében, aki mindvégig a fáraónő "jó szelleme" volt: a hűséges kegyenc, Hatsepszut egyetlen igazi szerelme. A minden sorában hiteles mű olvastán az az értézünk támad: mi is ott járunk-kelünk a fáraók pompás udvarában, a templomok megszentelt falai között.